Promanager.tht.in

 

 
  

สวัสดีครับ พวกเราชาวสุวรรณรัตน์ทุกท่าน
                เว็บไซต์ที่อาจารย์ได้จัดทำขึ้นนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนทางออนไลน์ภายในฝ่ายของเรา จะทำให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เว็บไซต์นี้ได้บรรจุสื่อวีดีโอที่เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาตนเอง แนวคิด วิธีการทำงานที่จะสร้างความสำเร็จ เทคนิคการขายและการบริการที่จะทำให้เราเป็นมืออาชีพและความรู้เรื่องการบริหารทีมงานบริหารองค์กร ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต่อไปนี้ไม่ว่าอาจารย์จะบรรยายที่ไหน เรื่องอะไร หรือมีการบรรยายวิชาการจากผู้บริหารภายในฝ่ายที่เห็นว่าดีและมีประโยชน์ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯจะถูกบันทึกวีดีโอและนำมาขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อให้พวกเราที่อยู่ต่างสาขามีโอกาสได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
                 อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวสุวรรณรัตน์ทุกคน เราจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนร่วมกันครับ

                                                                                                                                       อ.ทรงพล พรหมอุตม์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ

 
   
.
 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
590 คน
6651 คน
18585 คน
เริ่มเมื่อ 2013-08-26

 

ต้องการแรงบันดาลใจ
คลิ๊กที่ภาพ  เพื่อเข้าสู่

ศูนย์รวมแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่

เว็บไซต์สำหรับ
นำเสนอประกันทางออนไลน์
ฝ่ายขายสุวรรณรัตน์

www.muangthailife.tht.in

 

 

.

 PROMANAGER PROJECT

 

เกี่ยวกับโครงการ Promanager
และ ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าดูรายละเอียด

โครงสร้างการฝึกอบรม
ในโครงการ Pro manager

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าดูรายละเอียด

การสัมมนาสำหรับทีมงานใหม่
หลักสูตร "ศาสตร์แห่งความสำเร็จ"

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าดูรายละเอียด

 

การสัมมนาสำหรับผู้จัดการ 
หลักสูตร "PRO MANAGER"

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าดูรายละเอียด

กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการฯ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าดูรายละเอียด

 

  
.

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอัพเดท

.


PRO MANAGER 3 CRM
ตอนที่ 2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คลิ๊ก ดูวีดีโอ


งานประกาศเกียรติคุณ
รับตำแหน่งผู้บริหาร ฝ่
ายขายสุวรรณน คลิ๊ก ดูรายละเอียด


"LEADER SHIP" หลักสูตรภาวะผู้นำ
อ.สุมิทธิ สุทธยากรณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการตัวแทน
ได้จัดหลักสูตรภาวะผู้นำ "Leadership"
คลิ๊ก ชมวีดีโอ

PRO MANAGER 3 CRM
ตอนที่ 1 การดูแลและพัฒนาทีมงานใหม คลิ๊ก ดูวีดีโอ


 

 .

 

 

จัดทำโดย  ฝ่ายขายสุวรรณรัตน์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทีมงานภายในฝ่ายฯและเป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไป