Promanager.tht.in

 

 
  

สวัสดีครับ พวกเราชาวสุวรรณรัตน์ทุกท่าน
                 เว็บไซต์ที่อาจารย์ได้จัดทำขึ้นนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนทางออนไลน์ภายในฝ่ายของเรา จะทำให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เว็บไซต์นี้ได้บรรจุสื่อวีดีโอที่เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาตนเอง แนวคิด วิธีการทำงานที่จะสร้างความสำเร็จ เทคนิคการขายและการบริการที่จะทำให้เราเป็นมืออาชีพและความรู้เรื่องการบริหารทีมงานบริหารองค์กร ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต่อไปนี้ไม่ว่าอาจารย์จะบรรยายที่ไหน เรื่องอะไร หรือมีการบรรยายวิชาการจากผู้บริหารภายในฝ่ายที่เห็นว่าดีและมีประโยชน์ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯจะถูกบันทึกวีดีโอและนำมาขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อให้พวกเราที่อยู่ต่างสาขามีโอกาสได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
                   อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวสุวรรณรัตน์ทุกคน เราจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนร่วมกันครับ

                                                                                                                                                                                                                                                          อ.ทรงพล พรหมอุตม์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ

 
   
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 3 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
44 คน
710 คน
225756 คน
เริ่มเมื่อ 2013-08-26

 

 โครงการ  Promanager


โครงการการฝึกอบรมฯ


หลักสูตรศาสตร์สู่ความสำเร็จ


หลักสูตร Promanager


กิจกรรมพัฒนาผู้นำ


การท่องเที่ยวในและต่างประเทศ


ต้องการแรงบันดาลใจ
คลิ๊กที่ภาพ  เพื่อเข้าสู่

ศูนย์รวมแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่

เว็บไซต์สำหรับ
นำเสนอประกันทางออนไลน์
ฝ่ายขายสุวรรณรัตน์

www.muangthailife.tht.in

โปรแกรมวัดและ
ประเมินผลออนไลน์
ผลงานวิจัย
ดร.บุญศรี  แสงศรี

 

.

 การสัมมนาศาสตร์แห่งความสำเร็จ
ที่ เวียนนาแอนด์สปารีสอร์ท โคราช
วันที่  19 - 21 กรกฎาคม  2557
 

 
 

การสัมมนาระดับผู้นำ

  

 

.

.การสัมมนาระดับผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 
 

.

  
 

.จากหนึึงสู่เหล่า รวมเราเป็นหนึ่ง สุวรรณรัตน์

  


 

 .

 

 

จัดทำโดย  ฝ่ายขายสุวรรณรัตน์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทีมงานภายในฝ่ายฯและเป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไป